Palvelut

Automaatiopalvelut

 • koneohjaukset ja robotiikka
  • uudet ohjelmat, vanhojen muokkaus ja kehitys
  • testaukset, koulutus, käyttöönotot, päivystys
  • järjestelmien suunnittelu
 • vianetsinnät, pitkäaikaisten satunnaisten häiriöiden ratkaisut
 • prosessien pullonkaulojen selvitys ja vaiheaikaparannusten toteuttaminen

Tuotekehitys

 • automaation lisäksi kokonaisvaltainen ideointi

Projektisuunnittelu ja -hallinta

Konsultointipalvelut

 • automaatiojärjestelmien ja -ratkaisujen konsultointi